Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Zamyslenie na 3. adventný týždeňJán bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on“ (Mt 11, 2-11).

Rok 1923. Päť míľ od Corozal v Mexiku sa potápa havarovaný parník. Všetci zúfalo hľadajú záchranu. Na nakláňajúcej sa palube ostali už len dvaja pasažieri: biskup, ktorý dal prednosť ostatným cestujúcim, a mladý Mexičan. Voda nezadržateľne stúpa, záchranné člny sa od lode vzdiaľujú, ostal už len jeden záchranný pás. Biskup ho podá mladíkovi so slovami: Vezmi si ho, zachráň svoju dušu i svoje telo. Ja som pripravený na stretnutie s Pánom!

Môžem to povedať aj ja dnes?

Môj Bože, zmeň svet... a začni odo mňa!

Prípravu v tomto týždni riaďme slovami sv. Pavla: Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.

Nebudem šomrať v rade na spoveď, v obchode, na pošte, v zápche...

Späť na začiatok