Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aleja Adolfa HyluV tzv. nešťastný a poverami opradený piatok 13. decembra 2013 sa uskutoční aj ďalšia šťastná udalosť: stromoradie za Bazilikou Božieho milosrdenstva v Krakove smerom k parkovisku sa od toho dňa bude nazývať Alejou Adolfa Hylu.
Adolf Hyla (1897-1965) maliar ponad dvesto obrazov, ktorého preslávil obraz Milosrdného Ježiša z krakovských Lagievnikov. V 1942 roku sa obrátil na predstavenú nášho kláštora v Krakove s návrhom namaľovať nejaký obraz, ktorý chcel darovať ako ďakovný dar (vótum) za to, že prežil vojnu. Matky Ireny Krzyžanowská mu podarovala reprodukciu obrazu Kazimirowského, ako aj opis vízie sestry Faustíny.

Práce na obraze sa začal v novembri 1942, ukončil v marci 1943. Dňa 7. marca 1943 obraz Milosrdného Ježiša od Adolfa Hylu slávnostne posvätil v kaplnke otec Jozef Andrasz SJ.
Zakrátko sa ukázalo, že Hylov obraz sa nezmestí na oltár, kde bol umiestnený počas
pobožností k Božiemu milosrdenstvu. Vtedy predstavená domu matka I. Krzyžanowská
objednala u A. Hylu druhý obraz Milosrdného Ježiša, ktorý veľkosťou a tvarom zodpovedal výklenku bočného oltára. Na druhú veľkonočnú nedeľu, 16. 4. 1944, keď sa po prvý raz slávnostne slávila v tejto kaplnke pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, otec Andrasz SJ posvätil nový obraz od A. Hylu. Znázorňoval milosrdného Pána Ježiša s lúkou v pozadí a v diaľke bolo vidieť kríky. V roku 1954 A. Hyla obraz premaľoval – urobil tmavé pozadie a pod nohami Pána Ježiša namaľoval podlahu.


  • 77

Späť na začiatok