Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!sem.Čakajú nás dve strenutia s košickými bohoslovcami:
V pondelok 09. decembra 2013 na slávnosť Nepoškvrnenej počas večernej Mariánskej akadémie v Seminárnom kostole na Hlavnej v Košiciach sa bohoslovcom aj veriacim po pravidelnej sv. omši o 16.30 hod. prihovorí sr. M. Faustia Szabóová.
V piatok 13. decembra na pozvanie špirituála košického seminára vdp. Dušana Škurlu bohoslovcom a laikom 4. ročníka teológie sr. M. Benediktína Fečová aj v tomto semestri predstaví špiritualitu a charizmu našej kongregácie.

Späť na začiatok