Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!doTak ako každý mesiac, aj v adventnom decembri vás pozývame na duchovnú obnovu do farského kostola v Nižnom Hrušove v piatok 13. decembra 2013 o 17.00 hod. Vdp. farár Vladimír Čech z Hrane a spevácky zbor Nádej z jeho farnosti nás počas sv. omše o 18.00 hod. a následnej spoločnej moderovanej adorácii pripravia na slávenie Vianoc.

Späť na začiatok