Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Zamyslenie na 1. adventný týždeňJežiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. (Mt 24, 37-44)

Na poloostrove jazera Como je samota Willa Acronati. Býva v nej iba starý záhradník.
- Ako dlho tu bývate?
- Dvadsaťštyri rokov.
- Koľkokrát tu bol za ten čas majiteľ?
- Štyri razy.
- A naposledy?
- Pred dvanástimi rokmi, odpovedal záhradník. Je pravdou, že väčšinou som tu sám. Veľmi zriedka tu zavíta nejaký hosť.
Kňaz si všimol, že záhrada, dom a okolie sú upravené a pekne udržiavané. Poznamenal: Je tu všetko v takom poriadku, akoby majiteľ mal prísť už zajtra.
Starý záhradník sa usmial a poznamenal: Nie zajtra, pán môj, ale dnes!

Memento, s ktorým sa zhodujeme na začiatku cirkevného roka.
Čo vyvolávajú v našich mysliach a srdciach slová ako začiatok, štart, prvá nedeľa adventu? V každom z nás niečo iné.
Optimista s nadšením a elánom začína opäť s veľkými plánmi a predsavzatiami, hoci tie spred roka nedokončil alebo nesplnil...
Pesimista už rezignuje, stráca chuť, elán, nadšenie, bojí sa, chce mávnuť rukou,
hovorí o sebe, že je slaboch, vzdáva sa...
Realista sa zastaví, premýšľa, hodnotí, porovnáva, zvažuje, a až potom si niečo určí, rozhodne sa pre niečo.
A čo ja?
Boh chce, aby sme boli realisti - vždy pripravení...

Prežime tento týždeň v nádeji, že nikdy nie sme sami.
Robme všetko na oslavu Boha a pre svoju spásu
.

Späť na začiatok