Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Eschatologická slávnosť Krista Kráľa, ktorú ustanovil pápež Pius XI., nám zvestuje koniec cirkevného roka a otvára nový liturgický rok.

Vstupujeme do času očakávania na adventus - príchod Pána. Neočakávame však na akúsi pamiatku, pripomienku, udalosť spred dvetisíc rokov...

Advent je príležitosťou k tomu, aby sme obnovili svoje "áno" Bohu tým, že mu povieme: Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa.

Nádej, pokoj, milosrdenstvo - tieto vzácne dary dostávame vtedy, keď sa v našom srdci rodí Ježiš...

Každý deň nám ponúka novú príležitosť na to, aby sme dovolili Ježišovi narodiť sa v našom srdci... Využime ju spoločne, naplno!

 


Späť na začiatok