Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Po piatykrát v ChtelniciNa pozvanie vdp. farára Rastislava Nitrana sa v dňoch od 29. novembra - 01. decembra 2013 bude konať piata adventná duchovná obnova vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Chtelnici (pri Piešťanoch). Trojdňovú obnovu O milosrdenstve ako ceste ku kresťanskej dokonalosti s dôrazom na (ne)milosrdenstvo a (ne)odpustenie v našich vzťahoch bude viesť sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Späť na začiatok