Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!O novembrových duchovných cvičeniach...Autentické milosrdenstvo vo vzťahoch – tak znela téma posledného tohoročného turnusu duchovných cvičení organizovaných združením Faustínum, ktoré sa konali od 15. do 17. novembra 2013 v krásnom prostredí našich slovenských veľhôr, v Tatrách-Dolnom Smokovci. Vyše 50 účastníkov spolu s pátrom Vladimírom Pekľanským SAC a sestrou M. Claretou Fečovou KMBM v duchu metódy Lectio divina a pod vedením Ducha Svätého rozjímalo o hodnote a kráse ľudských vzťahov, ktorých vzor prežívania nám zanechal náš Učiteľ-Kristus. Učili sme sa, že máme milovať našich blížnych silne, neodvolateľne, obetavo, hrdinsky, múdro a bez naivity. A že milovať – znamená správať sa k človeku tak ako Pán Boh, t.j. tak, že sa tomu človeku chce žiť. A že ak chceme skvalitniť naše vzťahy v rodinách, tak je dôležité držať sa rady: Natoľko sa máme radi, nakoľko máme na seba čas. Meditácie a rozjímanie dopĺňala spoločná modlitba v hodine milosrdenstva (15:00 hod.) a taktiež krížová cesta, modlitba slávnostného ruženca a denná Eucharistia, počas ktorej sme mohli prijímať Krista pod obojakým spôsobom. Duchovné cvičenia zavŕšili svedectvá, ktoré nás nielenže obohatili, ale hlavne posilnili vo viere, že Pán konal nielen v časoch starozákonných prorokov, ale že koná aj v našich životoch tu a teraz a že s ním sa aj naše vzťahy môžu uzdraviť a stať trvácimi a hodnotnými. Pri záverečnom poďakovaní odznela aj ďakovná báseň pána Tibora, ktorý ju doslova „na počkanie“ napísal a predniesol na Božiu oslavu.


Tam pod Vysokými Tatrami
pozval si nás náš Otec nebeský za vami,
prijať vaše slová lásky – skutky – modlitby.

Vami vyslovené slová plné jemnosti a nehy,
prelomili v mnohých nás dávno zapadnuté snehy.

Za všetku lásku i nehu, milosť
a slová povedané všetkým nám,
zo srdca všetci prítomní ďakujeme vám!
Foto-atmosféra duchovných cvičení

 • DC_nov_01
 • DC_nov_02
 • DC_nov_03
 • DC_nov_04
 • DC_nov_05
 • DC_nov_06
 • DC_nov_07
 • DC_nov_08
 • DC_nov_09
 • DC_nov_10
 • DC_nov_11
 • DC_nov_12
 • DC_nov_13
 • DC_nov_14
 • DC_nov_15
 • DC_nov_16
 • DC_nov_17
 • DC_nov_18
 • DC_nov_19
 • DC_nov_20
 • DC_nov_21
 • DC_nov_22
 • DC_nov_23
 • DC_nov_24
 • DC_nov_26
 • DC_nov_27
 • DC_nov_28
 • DC_nov_29
 • DC_nov_30
 • DC_nov_31
 • DC_nov_32
 • DC_nov_33
 • DC_nov_34

Späť na začiatok