Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!do... sa tentokrát bude konať v piatok 08. novembra 2013 a bude ju viesť páter Jozef Timko OFM Cap. z Hriňovej. Začína sa ako obvykle o 16.00 hod. sviatosťou zmierenia, pokračuje sa o 18.00 hod. svätou omšou s príhovorom na tému: Zasvätený život Panny Márie a spoločenstvo svätých. Obnovu ukončí adorácia o viere. Všetci ste srdečne pozvaní do farského kostola Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.plagát

Späť na začiatok