Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!jubileumPrvý novembrový deň slávime v Cirkvi sviatok Všetkých svätých. Korene tohto sviatku sa datujú na začiatok 7. storočia. V tento deň si však naša kongregácia pripomína 151. výročie vzniku. Naše korene sú teda v 19. storočí. Celoročné jubileum 150-ročnej existencie bude oficiálne ukončené 16. novembra 2013 stretnutím všetkých predstavených rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove počas celonočnej adorácie sestier z 20 poľských a 12 zahraničných kláštorov.

Späť na začiatok