Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!72. relikvie svätej FaustínyV sobotu 19. októbra 2013 v poradí už 72. farnosť na Slovensku prijala relikviu Apoštolky Božieho milosrdenstva - svätej sestry Faustíny. Relikvie z Krakova na prosbu vdp. farára Radomíra Bodzionyho putovali do farnosti v spišskej Žehre. Našu kongregáciu zastupovala sr. M. Faustia Szabóová z košickej komunity, ktorá viedla o 15.00 hod. modlitbu v hodine milosrdenstva a polhodinovú adoráciu o Božom milosrdenstve, a po slávnostnej svätej omši o 16.00 hod. predstavila aj združenie Faustínum. • DSCN0566
 • DSCN0567
 • DSCN0568
 • DSCN0570
 • DSCN0574
 • DSCN0581
 • DSCN0582
 • DSCN0583
 • DSCN0585
 • DSCN0587
 • DSCN0589
 • DSCN0590
 • DSCN0594
 • DSCN0597
 • DSCN0598
 • DSCN0602
 • DSCN0612
 • DSCN0613
 • DSCN0614
 • DSCN0628
 • DSCN0630
 • DSCN0634
 • DSCN0636
 • DSCN0637

Späť na začiatok