Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Tretí štvrtok na košickom juhuOd októbra sa tretí štvrtok v mesiaci vo Farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach bude niesť v znamení Božieho milosrdenstva. Sväté omše o 18.00 hod., celebrované vdp. farárom Miroslavom Girom, budú obetované na úmysly všetkých, ktorí nás v tejto farnosti denno-denne prosia o modlitby. Po sv. omši a krátkej adorácii Najsvätejšej sviatosti oltárnej sa modlíme korunku Božieho milosrdenstva a ctíme relikvie svätej sestry Faustíny Kowalskej.

Späť na začiatok