Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!1938 - 5. októbra - 2013V sobotu 5. októbra 2013 si pripomenieme 75. výročie smrti apoštolky Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustíny Kowalskej.
Zomrela v povesti svätosti o 22.45 hod. v krakovskom kláštore, bolo to na prvý piatok v mesiaci. Mala sotva 33 rokov, z toho 13 rokov prežila v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva.
Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo (Den. 1582).
Pozývame vás k spoločnému vďakyvzdaniu za tento dar Božieho milosrdenstva pre naše časy:

 V Krakove bude slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva a sv. omše o 17.00 hod. a o 19.00 hod. Po poslednej sv. omši nasleduje večerná adorácia do 22.45 hod.
V Nižnom Hrušove vo vigíliu 4. októbra bude o 17.00 hod. moderovaná adorácia, o 18.00 sv. omša - kazateľom bude vdp. farár Jozef Kvartek z Ploského - a po nej uctenie relikvie svätice.
V Košiciach vo farnosti Božieho milosrdenstva na KVP vo vigíliu 4. októbra bude o 17.30 hod. rozjímavý sv. ruženec so sv. Faustínou, po ňom korunka Božieho milosrdenstva, o 18.30 hod. slávnostná sv. omša - hlavným celebrantom bude vdp. dekan Peter Novák - po nej uctenie relikvie svätice, multimediálna prezentácia o združení Faustínum a svedectvá členov tohto združenia. Na záver agapé.


Späť na začiatok