Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Svoj pokoj vám dávam...... Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. (Jn 14, 27). Takto znie téma duchovnej obnovy, ktorá bude v Nižnom Hrušove 16. septembra 2013 vo farskom kostole o 16.00 hod. Počas dvojhodinovej tichej adorácie bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Obnova vyvrcholí svätou omšou o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať vdp. Roman Haško, novokňaz - kaplán z farnosti Košice - Juh. Po sv. omši môže každý individuálne prijať požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Späť na začiatok