Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Relikvie svätej Faustíny v LadciachV utorok 3. septembra 2013 delegácia veriacich z farnosti Ladce (žilinská diecéza) na čele s vdp. farárom Mariánom Babjakom prevzala v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove relikviu svätej sestry Faustíny. Relikvia v relikviári nazvanom Iskra milosrdenstva bude umiestnená vo farskom kostole Božieho milosrdenstva. Relikvie Apoštolky Božieho milosrdenstva putovali do viac než 100 krajín sveta.


  • Relikwiarz Iskra Miłosierdzia

Späť na začiatok