Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Jubielum kongregácieV tomto roku naša kongregácia oslavuje 150 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti v každom z našich tridsiatich kláštoroch osobitným spôsobom ďakujeme Pánovi za jej vznik, poslanie a charizmu, ako aj za všetky milosti, ktorými nás i všetkých ctiteľov svojho milosrdenstva zahŕňal. Na Slovensku budeme toto jubileum sláviť v Bratislave - Rači v nedeľu 15. septembra 2013.Program:
16:30 – ďakovná adorácia (moderujú sestry KMBM) – kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov (ul. Detvianska)
17:00 - slávnostná svätá omša v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov; hlavný celebrant Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita alebo Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup

Srdečne Vás pozývame!

Späť na začiatok