Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Relikvia sv. sestry Faustíny v Hornom SrníFarnosť sv. Jána Nepomuckého v Hornom Srní prijala v nedeľu 1. septembra k verejnej úcte relikviu sv. sestry Faustíny Kowalskej. Na pozvanie vdp. farára Stanislava Lugowského farnosť navštívili sestry z bratislavskej komunity, sr. predstavená Martyna Dudek a sr. M. Clareta Fečová, ktoré svojimi príhovormi počas doobedňajších svätých omší priblížili veriacim podstatu úcty k Božiemu milosrdenstvu a prísľuby s ňou spojené. Relikviu 1. stupňa Apoštolky Božieho milosrdenstva sestry odovzdali do rúk vdp. farára po hodine milosrdenstva (15:00) a speve korunky Božieho milosrdenstva, ktorá po prvý krát odznela v podaní miestneho zboru Srňan. Prítomní si mohli uctiť aj pozostatky Svätej a na záver slávnosti im bolo udelené eucharistické požehnanie. Slávnosti sa zúčastnili nielen miestni farníci, ale aj hostia z okolia a z Kysuckého Nového mesta.


Fotografie ilustrujúce slávnosť v Hornom Srní

 • Horne_Srnie_02
 • Horne_Srnie_03
 • Horne_Srnie_04
 • Horne_Srnie_05
 • Horne_Srnie_06
 • Horne_Srnie_07
 • Horne_Srnie_08
 • Horne_Srnie_09
 • Horne_Srnie_10
 • Horne_Srnie_11
 • Horne_Srnie_12
 • Horne_Srnie_13
 • Horne_Srnie_14
 • Horne_Srnie_15
 • Horne_Srnie_16
 • Horne_Srnie_17
 • Horne_Srnie_18

Späť na začiatok