Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!108. narodeniny......sestry Faustíny oslávime v nedeľu 25. augusta 2013. Samozrejme najväčšia slávnosť sa uskutoční v jej rodnom Glogovci a vo Sviniciach Warckých. O 10.00 hod. pôjde sprievod od jej rodného domu do farského kostola (cca 2 km) a o 12.00 hod. bude slávnostná ďakovná svätá omša, ktorú celebruje Mons. Wiesław Alojzy Mering, biskup wloclawskej diecézy.

Späť na začiatok