Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Naše nové novickyPočas roka sme Vám priebežne prinášali zábery zo života našich troch postulantiek z kláštora v Bratislave. Vo štvrtok 01. augusta 2013 boli spolu s dvomi postulantkami z Poľska prijaté do dvojročného noviciátu v Krakove.
Okrem bieleho závoja dostali aj nové rehoľné meno:
Anka - sr. M. Boromea
Lucia - sr. M. Sofia
Marta - sr. M. Izaria  • image001

Späť na začiatok