Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Rio v RužomberkuOd 26.-28. júla 2013 sa v brazílskom Rio de Janiero konali Svetové dni mládeže. V tom istom čase sa v Ružomberku uskutočnilo Národné stretnutie mládeže R13. Súčasťou bohatého programu bolo aj Expo povolaní (tzv. prehliadka povolaní), ktoré sa uskutočnilo v sobotu 27. júla 2013 od 14.30-18.30 hod. na Námestí sv. Andreja v Ružomberku. Do toho programu sa spolu so 43 rehoľnými spoločenstvami zapojila aj naša kongregácia zástupkyňami z našich troch slovenských kláštorov. O 15.00 hod. sme viedli modlitbu v hodine milosrdenstva, na oltári počas adorácie bola umiestnená aj relikvia sv. sestry Faustíny, každý si mohol odniesť myšlienku pre seba, záložku, letáky o posolstve Milosrdenstva, o našej kongregácii i o združení Faustínum, magnetku či obrázok.;2013/644/gallery1{/gallery}

Späť na začiatok