Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Rehoľné sľuby22. júla 2013, na sviatok sv. Márie Magdalény, jednej zo spolupatrónok našej kongregácie, začali sestry novicky a probanistky v Krakove 8 - dňové duchovné cvičenia, ktorými sa pripravia na zloženie prvých a večných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Večné sľuby 31. júla 2013 o 10.00 hod. zloží 5 sestier, v tom Slovenska sr. M. Pavla Stanovčáková; prvé rehoľné sľuby 02. augusta 2013 o 10.00 hod. zloží 12 sestier - 8 Poliek, 4 Bielorusky, jedna Maďarka a Slovenka sr. M. Chiara Laskovičová.

Späť na začiatok