Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Generálna matka v LavalV dňoch od 14.-18. júla 2013 navštívi generálna predstavená Petra Kowalczyk kláštor v Laval vo Francúzsku, v ktorom žila spoluzakladateľka našej kongregácie matka Terézia Rondeau (1793 – 1866). To pod jej dohľadom sa naša zakladateľka matka Terézia Klobukowska 8 mesiacov pripravovala na prácu vychovávateľky morálne zanedbaných dievčat a žien.
Zvelebujem všetky Božie vlastnosti, skláňam sa pred jeho veľkosťou, mocou, spravodlivosťou. Milosrdenstvo ma však uchvacuje viac než iné Božie vlastnosti.
m. T. Rondeau

Späť na začiatok