Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!expoOd 26.-28. júla 2013 sa v Ružomberku uskutoční Národné stretnutie mládeže R13, ktoré prebieha v duchu Svetových dní mládeže. Predstavuje alternatívu pre tých, ktorí nepocestujú do Ria de Janeira. Súčasťou programu je aj Expo povolaní (tzv. prehliadka povolaní), ktoré sa uskutoční v sobotu 27. júla 2013 od 14.30-18.30 hod. na Námestí sv. Andreja v Ružomberku. Do toho programu sa spolu so 43 rehoľnými spoločenstvami zapojila aj naša kongregácia. O 15.00 hod. budeme viesť modlitbu v hodine milosrdenstva, prinesieme aj relikviu sv. sestry Faustíny, poslúžime službou ucha a aj v rehoľnej kaviarni a každý si bude môcť odniesť myšlienku pre Teba.Vysvetlenie loga:
Symboly: Srdce má vyjadrovať srdce Boha a zároveň srdce učeníka podľa vzoru oficiálneho loga SDM 2013. Ruža znázorňuje svet, pričom každý jednotlivo sme ružami v Božom srdci. Symbol ruže zároveň pripomína Ružomberok, teda miesto, kde sa uskutoční Národné stretnutie mládeže R13. Dvojramenný kríž symbolizuje Slovensko, našu históriu a kultúru spojenú s príchodom sv. Cyrila a Metoda.
Farby: Zelená plocha symbolizuje slovenské lesy a hory, ktoré charakterizujú našu krajinu. Modrá plocha pripomína vodstvo nášho “mora”, tzn. Liptovskej Mary. Obe akoby vytvárali prírodnú náruč mestu Ružomberok.
Spojitosť s mottom SDM: Biele čiary určujúce línie ruže znázorňujú cesty vo svete. Tie sú navzájom prepojené, čo znamená, že máme ísť a získavať učeníkov zo všetkých národov (porov. Mt 18, 19). Biele čiary ruže sú prepojené aj s čiarami srdca, čo nás pozýva k tomu, aby sme hľadali nádej a spásu u Boha.

Späť na začiatok