Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!obnovaAni začiatok prázdnin a dovoleniek nebráni tomu, aby sme si urobili inventúru v našom vzťahu s Kristom.
Je to spravodlivé či milosrdné? Svätí cieľ prostriedky? Je vo mne farizej či mýtnik? Odpovede na tieto otázky boli predmetom duchovnej obnovy bratstiev OFS zo severozápadného regiónu Slovenska, ktorú od 5. - 7. júla 2013 v priestoroch Cirkevnej zdravotnej školy sv. Františka z Assisi v Čadci viedla sr. M. Benediktína Fečová.


  • img002
  • index

Späť na začiatok