Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Centrum Jána Pavla II.V nedeľu 23. júna 2013 o 10.00 hod. bol posvätený Kostol bl. Jána Pavla II. v Centre "Nebojte sa!" v krakovských lagievnikoch. Centrum susedí so Sanktuáriom Božieho milosrdenstva - delí ich rieka Wilga. Je to územie bývalej fabriky Solvay, kde pracoval mladý Karol Wojtyla. Slávnosť bola spojená s jubileom 50. výročia kňazskej vysviacky krakovského kardinála Stanislava Dziwisza a biskupa Jána Zajaca, rektora baziliky Božieho milosrdenstva.


 • centrum
 • im
 • ima
 • imag
 • images
 • jp
 • jpii
 • jpiipp

Späť na začiatok