Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Duchovná obnova v HrušoveTak ako každý mesiac, aj v júni bude v Nižnom Hrušove duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Srdečne vás vo štvrtok 27. júna 2013 pozývame do farského kostola na tichú adoráciu o 16.00 hod., počas ktorej bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Obnova vyvrcholí svätou omšou o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať vdp. Peter Tirpák, kaplán z farnosti Košice - Furča. Po sv. omši môže každý individuálne prijať požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Späť na začiatok