Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!matka

V dňoch od 26. - 30. novembra v našich dvoch kláštoroch na Slovensku privítame generálnu predstavenú Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva matku Petru Kowalczyk, ktorá bude po štvrtýkrát vizitovať naše komunity v Nižnom Hrušove a v Košiciach.

 


Späť na začiatok