Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Relikvia sv. sestry Faustíny v Lúčkach pri RužomberkuV nedeľu 2. júna sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach pri Ružomberku konala slávnosť odovzdania relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej. Slávnostnej svätej omši o 9:30 hod. predsedal vdp. farár Peter Kvasňák, koncelebroval rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusz Zasepa a vdp. Vincent Dorník. Na slávnosť boli pozvané aj sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova. Relikviu do rúk vdp. farára odovzdala v úvode svätej omše sr. Ignácia Bazan, poverená kongregáciou. Doprevádzala ju sr. Clareta a novicka sr. Hedvig. Homíliu predniesol vdp. rektor T. Zasepa, ktorý poukázal na dôležitosť dôvery v živote každého veriaceho a prečítal aj certifikát svedčiaci o pravosti relikvie I. stupňa. Na záver sv. omše si prítomní veriaci mohli uctiť relikviu Svätej, ktorá od toho dňa bude uložená vo svätyni pod obrazom Milosrdného Ježiša, aby si prítomní veriaci mohli vyprosovať potrebné milosti. Slávnosti sa zúčastnili nielen domáci farníci, ale aj mnoho kúpeľných hostí.FOTOGALÉRIA

 • img01
 • img02
 • img03
 • img04
 • img05
 • img06
 • img07
 • img08
 • img09
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19
 • img20
 • img21
 • img22
 • img23
 • img24
 • img25
 • img26

Späť na začiatok