Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Metropolitná púť gréckokatolíckej Cirkvi Slovenska do KrakovaVeriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa v sobotu 25. mája opäť stretli vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch pri príležitosti 4. metropolitnej púte. Aj tohto roku pútnikov doprevádzal vladyka Mons. Ján Babjak SJ a privítal Mons. Ján Zajac, rektor Baziliky Božieho milosrdenstva. Vo svojom príhovor zdôraznil, aby sme vo svete, ktorý je plný nepokoja a obáv z budúcnosti, napredovali s dôverou voči Bohu a zvlášť na tomto mieste mu odovzdali svoju neistotu a strach. Taktiež poukázal na to, aby sme podľa slov Pápeža Františka neboli smutnými ľuďmi, ale aby naša radosť pochádzala zo stretnutia s Osobou, ktorou je Ježiš Kristus.


Slávnostnej Archijerejskej svätej liturgii o 10:30 hod.predsedal Mons. Ján Babjak SJ. Počas kázne poukázal na dôležitosť túžby po svätosti a potrebu s Božou milosťou sa snažiť o svätý život, ktorý je dnes jediným autentickým svedectvom pre tých, ktorí hľadajú Boha a zmysel svojho života. Na svätú liturgiu sa prítomní, v počte okolo 2800 osôb, pripravili modlitbou posvätného ruženca svetla, ktorú viedli bohoslovci z prešovského kňazského seminára a obohatili pripravenými rozjímaniami zo Svätého písma i z Denníčka sv. Faustíny. Po obednej prestávke nasledoval akatist na počesť sv. Cyrila a Metoda a príhovor sr. Clarety Fečovej na tému: „Milosrdná Božia láska zjavená vo Svätom písme“. Modlitba v hodine milosrdenstva o 15:00 hod. bola zavŕšením tohto milostivého času, ktorý nám Boh vo svojej láske opäť doprial. Na záver púte nás prišiel pozdraviť aj krakovský kardinál Stanislav Dziwisz, ktorý nás povzbudil, aby sme vytrvali vo viere, ktorá spája naše národy a nedali sa premôcť sekularizácii, ktorá na nás útočí zo všetkých strán. Požehnanie kardinála Dziwisza, vladyku Babjaka a biskupa Zajaca nás sprevádzalo počas celej spiatočnej cesty na Slovensko.


FOTOGALÉRIA

 • Put_greko_01
 • Put_greko_02
 • Put_greko_03
 • Put_greko_04
 • Put_greko_05
 • Put_greko_06
 • Put_greko_07
 • Put_greko_08
 • Put_greko_09
 • Put_greko_10
 • Put_greko_11
 • Put_greko_12
 • Put_greko_13
 • Put_greko_14
 • Put_greko_15
 • Put_greko_16
 • Put_greko_17
 • Put_greko_18
 • Put_greko_19
 • Put_greko_20
 • Put_greko_21
 • Put_greko_22
 • Put_greko_23
 • Put_greko_27
 • Put_greko_28
 • Put_greko_29
 • Put_greko_30
 • Put_greko_31
 • Put_greko_32
 • Put_greko_33
 • Put_greko_34
 • Put_greko_35
 • Put_greko_36
 • Put_greko_37
 • Put_greko_38
 • Put_greko_39
 • Put_greko_40
 • Put_greko_41
 • Put_greko_42
 • Put_greko_43
 • Put_greko_44
 • Put_greko_45
 • Put_greko_46
 • Put_greko_47

Späť na začiatok