Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!ochranaV Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove práve ukončili prvú etapu ochrany milostiplného obrazu Milosrdného Ježiša. Obraz je uložený do ochrannej kapsuly s antireflexným sklom, ktoré ho chráni pred atmosferickými vplyvmi, prachom, vlhkosťou a iným zničením. V druhej etape bude obraz správne osvetlený a aj naďalej bude platiť zákaz fotenia.

Späť na začiatok