Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pozývame na 4. metropolitnú púť gréckokatolíkov do Krakova25. mája 2013 vás opäť pozývame do Krakovských Lagievnikov pri príležitosti v poradí už 4. Metropolitnej púte gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku. Hlavným celebrantom a kazateľom na Svätej liturgii o 10:30 hod. bude vladyka Ján Babjak SJ. V programe je aj modlitba posvätného ruženca, akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, prednáška o milosrdnej Božej láske zjavenej vo Svätom písme a modlitba v hodine milosrdenstva.


PROGRAM:
9:00 – Otvorenie púte a privítanie pútnikov
9:15 – Modlitba Ruženca svetla
10:30 – Archijerejská svätá liturgia,
hlavný slúžiteľ a kazateľ vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita
12:30 – Prestávka na obed
13:30 – Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
14:25 – Katechéza o posolstve Božieho milosrdenstva
14:50 – Príprava na hodinu Božieho milosrdenstva
15:00 – Hodina milosrdenstva a Korunka Božieho
milosrdenstva
15:30 – Poďakovanie, požehnanie devocionálií
a požehnanie na cestu

Späť na začiatok