Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pozvánka na duch. obnovu do Nižného HrušovaSrdečné Vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať v pondelok 27. mája 2013 v kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove. Téma duchovnej obnovy, ktorú bude viesť vdp. farár Jozef Polák z farnosti Soľ, je: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29).Duchovná obnova sa začne o 16:00 hod. vyložením Najsvätejšej oltárnej sviatosti, počas ktorej bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tesne pred svätou omšou o 18:00 hod. bude odloženie Najsvätejšej sviatosti a po svätej omši bude adorácia pokračovať. V závere bude každému účastníkovi udelené individuálne požehnanie Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Ste srdečne vítaní!

Späť na začiatok