Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Deviata púť Rádia Lumen do Krakovských LagievnikovV sobotu 18. mája 2013 putovala už deviatykrát veľká rodina poslucháčov Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva. Tentokrát sme putovali pre oživenie svojej viery v duchu slov púte: „Viera je poklad života“. Vítal nás krakovský biskup Mons. Ján Zajac a predstavená krakovského kláštora sr. M. Lukaša Medrala. Doobedňajší program sa niesol v duchu modlitby posvätného ruženca, počas ktorého nás prišiel pozdraviť aj krakovský kardinál Stanislav Dziwisz. Putovanie vyvrcholilo o 10:30 hod. slávnostnou Eucharistiou, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Otcovsky a s láskou jemu vlastnou nás povzbudil v napredovaní a rozvíjaní viery podľa vzoru Panny Márie a pod jej láskavou ochranou. Jeho slová boli ako balzam pre našu duše a spontánne v nás vyvolali úprimnú vďaku. Po svätej omši nasledovala eucharistická adorácia a litánie k bl. Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho narodenín.
Po obedňajšej prestávke sme mohli počúvať gospelové piesne v podaní Pavla Jenča a o14:00 hod. príhovor sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva o úlohe dôvery v živote sv. sestry Faustíny. Príhovor bol obohatený spevom piesní v podaní Magdalény Glogovej.
Pár minút pred treťou hodinou sme sa spoločne pripravovali na hodinu milosrdenstva. Nanovo sme boli pozvaní k tomu, aby sme prežili s Bohom dôverné chvíle a aby sme už nikdy neprestali túžiť po dôvernosti s ním. Slovenské sestričky sa predmodlievali niektoré desiatky korunky Božieho milosrdenstva v slovenčine a rozjímanie obohatili krásnou piesňou „Ježišu, dôverujem ti“.
A ako tradične po hodine milosrdenstva sa nám prihovoril otec biskup Ján Zajac, ktorý sa s nami rozlúčil slovami: Čakáme na vás, pretože tu je dom milosrdného Otca, do ktorého sa oplatí vrátiť. Spolu s otcom biskupom Tomášom Galisom na záver udelili svoje požehnanie a popriali nám ochranu anjelov strážcov počas celej cesty domov. Aj táto púť ostane nezabudnuteľnou v našich srdciach. Prišlo nás sem okolo 22 tisíc a ak Pán dá, prídeme znova, aby sme načerpali neochvejnú dôveru v Boha a dokázali mu zveriť náš život, aby sme sa opäť dali „nakaziť“ svätosťou sestry Faustíny a učili sa od nej povedať „áno“ Božej vôli.

Dovidenia v Krakovských-Lagievnikoch!


 • Put_Lumen_01
 • Put_Lumen_02
 • Put_Lumen_03
 • Put_Lumen_04
 • Put_Lumen_05
 • Put_Lumen_06
 • Put_Lumen_07
 • Put_Lumen_08
 • Put_Lumen_09
 • Put_Lumen_10
 • Put_Lumen_11
 • Put_Lumen_12
 • Put_Lumen_13
 • Put_Lumen_14
 • Put_Lumen_15
 • Put_Lumen_16
 • Put_Lumen_17
 • Put_Lumen_18
 • Put_Lumen_19
 • Put_Lumen_20
 • Put_Lumen_21
 • Put_Lumen_22
 • Put_Lumen_23
 • Put_Lumen_25
 • Put_Lumen_26
 • Put_Lumen_27
 • Put_Lumen_28
 • Put_Lumen_29
 • Put_Lumen_30
 • Put_Lumen_31
 • Put_Lumen_32
 • Put_Lumen_33
 • Put_Lumen_34
 • Put_Lumen_35
 • Put_Lumen_36
 • Put_Lumen_37
 • Put_Lumen_38
 • Put_Lumen_39
 • Put_Lumen_40
 • Put_Lumen_42
 • Put_Lumen_44
 • Put_Lumen_46
 • Put_Lumen_47

Späť na začiatok