Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Medzi školákmi v NámestoveNa pozvanie Ing. Mgr. Marty Kurtulíkovej, riaditeľky Cirkevnej školy sv. Gorazda v Námestove, sa v piatok 17. mája 2013 uskutočnila duchovná obnova žiakov 1. - 9. ročníka. Duchovná obnovu pre deti, ktoré sa spolu so svojimi učiteľmi 8. apríla 2013 zasvätili Božiemu milosrdenstvu, viedla sr. M. Faustia Szabóová. Deti boli rozdelené do troch skupín: 1.-3. roč.; 4.-6. roč.a 7.-9. roč. a počas troch vyučovacích hodín si jednotlivé ročníky vypočuli prednášku O poľskej sestričke, ktorá videla živého Ježiša primeranú svojmu veku.  • FOTO kola slide
  • JARMOK
  • tim (3)
  • trieda

Späť na začiatok