Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Deň milosrdenstva v PrešoveV stredu 15. mája 2013 sa v gotickej konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove po prvýkrát uskutočnil Deň milosrdenstva. Otvoril ho vdp. dekan Dr. Jozef Dronzek. Po úvodnom privítaní nasledovala prednáška prof. Jána Zimného z poľského Lublina. Na pravé poludnie o. biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu s kňazmi prešovského dekanáta slávil svätú omšu o Božom milosrdenstve. Vo svojej homílii vychádzajúc zo slov evanjelia o posvätení v pravde zdôraznil spoznávanie pravdy o nás samých, zvlášť sa sústredil na hriech ohovárania a osočovania. O 13.00 hod. sa so svedectvom pôsobenia Božieho milosrdenstva vo svojom živote podelila p. Milada Režová zo Sabinova. O polhodinku nato sestry z Košíc a Nižného Hrušova v multimediálnej prezentácii priblížili veriacim najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávame pri šírení posolstva Milosrdenstva a v praktizovaní jednotlivých foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu. Po nej nasledovala prednáška sr. M. Benediktíny Fečovej o poznávaní milosrdného Boha vo Svätom písme. O 14.30 hod. všetci spoločne adorovali obraz Milosrdného Ježiša s dôrazom na jednotlivé črty obrazu. Deň milosrdenstva ukončila modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou. Počas celého popoludňajšieho programu mali veriaci možnosť využiť tzv. službu ucha.


 • DSCN0788
 • DSCN0791
 • DSCN0792
 • DSCN0795
 • DSCN0798
 • DSCN0799
 • DSCN0801
 • DSCN0802
 • DSCN0805
 • DSCN0806
 • DSCN0808
 • DSCN0810
 • DSCN0814
 • DSCN0819
 • DSCN0820
 • DSCN0822
 • DSCN0823
 • DSCN0826
 • IMG_3440
 • IMG_3442
 • IMG_3444
 • IMG_3445
 • IMG_3446
 • IMG_3447
 • IMG_3451
 • IMG_3455
 • IMG_3457
 • IMG_3458

Späť na začiatok