Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!9. púť rádia Lumen do KrakovaV sobotu 18. mája 2013 sa uskutoční už deviata rozhlasová púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Tohto roku sa púť nesie v znamení Roku viery, preto jej hlavné motto znie: Viera je poklad života. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše o 10.30 hod. bude žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Sestrám v Krakove s pomocou prídu aj sestry z kláštorov v Nižnom Hrušove a Košiciach. Podrobný program púte:


09:00 - Otvorenie púte, privítanie pútnikov
09:45 - Modlitba slávnostného posvätného ruženca
10:30 - Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou
12:30 - Obedná prestávka
13:30 - Koncert gospelových piesní – Pavol Jenčo (autor piesní skupiny Kerygma, spev, gitara)
14:00 - Prednáška rehoľných sestier z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva
14:50 - Príprava na hodinu milosrdenstva
15:00 - hodina Božieho milosrdenstva
15:30 - Poďakovanie, požehnanie devocionálií, rozlúčka

Späť na začiatok