Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Posviacka obrazuV nedeľu 5. mája 2013 v mladej farnosti Čaklov, konkrétne v kostole Nanebovzatia Panny Márie vo filiálke Zámutov, miestny vdp. farár Ivo Jakubík posvätil obraz milosrdného Ježiša. Slávnosť sa začala prednáškou s. M. Faustyny Olszewskej o 14.30 hod., po nej si veriaci o 15.00 hod. uctili hodinu Ježišovej smrti a pomodlili sa korunku Božieho milosrdenstva. Zavŕšením programu bola posviacka obrazu a obrazov Božieho milosrdenstva, ktoré so sebou priniesli veriaci. Na záver všetci spoločne uctili relikviu sv. sestry Faustíny.


 • IMG_3334
 • IMG_3338
 • IMG_3339
 • IMG_3340
 • IMG_3341
 • IMG_3342
 • IMG_3343
 • IMG_3347
 • IMG_3355
 • IMG_3356

Späť na začiatok