Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!devinV sobotu 27. apríla 2013 sa naše sestry z kláštora v Rači spolu s postulantkami vybrali na 2. gréckokatolícku národnú púť, Národnú slávnosť na Devíne pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom a 150. výročia založenia Matice slovenskej. V Kostole sv. Kríža v Bratislave na Devíne si vypočuli recitačno-hudobné pásmo o sv. Cyrilovi a Metodovi, zúčastnili sa gréckokatolíckej sv. liturgie, ktorú celebroval Mons. Ján Babjak SJ v staroslovienčine, recitácie Proglasu, prehliadky folklórnych súborov a iných častí programu plných vďačnosti Bohu za našich predkov, náš jazyk a dar sv. Cyrila a Metoda.


 • P4270537
 • P4270539
 • P4270551
 • P4270552
 • P4270553
 • P4270555
 • P4270560
 • P4270564
 • P4270583
 • P4270587
 • P4270594
 • P4270597

Späť na začiatok