Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na hodine špirituálnej teológieV stredu 17. apríla 2013 sa o 9.35 hod. na hodine špirituálnej teológie v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach hovorilo a diskutovalo o špiritualite Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, ktorá oslávila 150. výročie vzniku. Vývoj duchovnosti a charizmu rehole na pozvanie špirituála vdp. Dušana Škurlu seminaristom 4. ročníka priblížila sr. M. Benediktína Fečová.

Späť na začiatok