Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Denníček v jazyku tok pidginDenníček svätej sestry Faustíny je už preložený aj do jazyka tok pidgin. Je to liturgický jazyk katolíckej cirkvi v Papuy Novej Guiney. Spolu s miestnymi sestrami Kongregácie sv. Terézie ho do tohto egzotického jazyka preložil poľský misionár Pawel Czerwinski, ktorý tam pracuje už 25 rokov. Úcta k Božiemu milosrdenstvu a jeho apoštolke sa v Papuy Novej Guiney rozvíja už desiatky rokov.

Späť na začiatok