Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!20. výročie beatifikácie sestry FaustínyPozdravujem ťa, Sestra Faustína. Odo dneška ťa bude Cirkev nazývať blahoslavenou... Tieto slová zazneli z úst pápeža Jána Pavla II. na Námestí sv. Petra v Ríme presne pred dvadsiatimi rokmi! 18. apríla 2013 si pripomenieme 20. výročie blahorečenia apoštolky Božieho milosrdenstva sestry Faustíny Kowalskej. Faustína, aká podivuhodná bola tvoja cesta! Kto by si pomyslel, že práve teba – chudobnú dcéru mazovieckého poľského ľudu – si vyberie Kristus, aby si svetu pripomenula pravdu o veľkom Božom tajomstve milosrdenstva... Dnes pri samom Prameni zakúšaš, kto je tvoj Kristus: dives in misericordia.


  • 20._rocznica_beatyfikacji
  • 20_lat_po_beatyfikacji

Späť na začiatok