Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!DC pri Panne Márii v LevočiPresvedčila ťa o mojej láske moja smrť? - táto otázka, ktorú Kristus položil v Denníčku sv. Sestry Faustíny, bola nosnou témou prvého tohoročného turnusu duchovných cvičení organizovaného v rámci Združenia Faustínum v dňoch od 20.-22. marca 2009. Duchovné cvičenia prebiehali v tichom prostredí na Mariánskej hore v Levoči. Pod vedením fr. Melichara OP sme sa zamýšľali nad tajomstvom Božej lásky voči človeku v duchu Lekcio divina. Boli sme nielenže obohatení a povzbudení silou Božieho slova, ale mali sme možnosť pohliadnuť aj novým zrakom na talenty, ktorými nás Pán zahŕňa, a ku ktorým patria nielen pozitívne veci ale i utrpenie, nedostatok a problémy.

Duchovné cvičenia nám pomohli nanovo si zamilovať Božie slovo a pochopiť, že ak prijmeme kríž, ktorý je nám ponúkaný, vnútorné nás to premení a posunie vo vzťahu k Bohu, aby bola naša dôvera stále väčšia a aby sme na náš život pozerali Jeho očami. Veľa krásnych chvíľ sme strávili aj na súkromnej modlitbe v bazilike zasvätenej Levočskej Panny Márie a jej sme zverili našu budúcnosť, aby sme sa tak ako ona dokázali v každej chvíli spoliehať na Boha a jeho milosrdenstvo.

Späť na začiatok