Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Homília košického pomocného biskupa Mons. Stanislava StoláriPrinášame Vám plné znenie homílie Mons. Stanislava Stolárika, košického pomocného biskupa, ktorá odznela počas slávnostnej Eucharistie na Nedeľu Božieho Milosrdenstva 19. apríla 2009 v kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo farnosti Nižný Hrušov.

Príloha: Plné znenie homílie

Späť na začiatok