Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Avizujeme vám, že v najbližších týždňoch prejde naša slovenská webstránka: milosrdenstvo.sk pod oficiálnu stránku našej kongregácie: www.faustyna.pl. Samozrejme, stránka bude vedená v slovenčine, aktuálne pracujeme na posledných prekladoch. Takto bude náš oficiálny rehoľný web vedený v 8 jazykoch (po poľsky, anglicky, nemecky, taliansky, rusky, španielsky a po francúzsky). Slovenská webstránka si ponechá svoj slovenský názov: milosrdenstvo.sk.Späť na začiatok