Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Koniec júla a začiatok augusta sa v našej kongregácii nesie v znamení slávností:

31. júla - prijatie postulantiek do noviciátu, tzv. obliečka;

1. augusta - prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti 4 noviciek (3 Poľky a 1 Španielka);

2. augusta - doživotné sľuby, ktoré zložia 4 sestry Poľky.

Všetky slávnosti sa uskutočnia v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

 


Späť na začiatok