Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V nedeľu 5. júla sa uskutočnila celopoľská púť motorkárov a motorkárok ISKRA MILOSRDENSTVA do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch. Slávnostnú sv. omšu o 13.30 hod. celebroval novokňaz - salezián don Patrik Chmielewski - tiež motorkár. Po sv. omši nasledovala adorácia Najsvätejšej sviatosti a modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Púť ukončilo individuálne novokňazské požehnanie.


 

 • DSC_0720_00001
 • DSC_0746_00001
 • DSC_0749_00001
 • DSC_0761_00001
 • DSC_0790_00001
 • DSC_0791_00001
 • DSC_0794_00001
 • DSC_0798_00001
 • DSC_0806_00001
 • DSC_0813_00001
 • DSC_0814_00001
 • DSC_0819_00001
 • DSC_0872_00001
 • DSC_0882_00001
 • DSC_0889_00001

Späť na začiatok