Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V nedeľu 5. júla na slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sa na pozvanie kňaza PaedDr. ThLic. Jozefa Vasiľa sr. M. Pavla Stanovčáková a sr. Jana Mária Krnáčová z hrušovskej komunity zúčastnia požehnania obrazu Milosrdného Ježiša v Kostole Obetovania Pána v Skrabskom. O 10.45 hod. budú mať krátky príhovor a o 11:00 bude sv. omša, pri ktorej pán dekan ThLic. Štefan Albičuk požehná obraz. Slávnosť pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a korunkou Božieho milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.Späť na začiatok