Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na slávnost Božského Srdca Ježišovho bol v Kaplnke svätého Gerarda v Budapešti umiestnený obraz Milosrdného Ježiša. Obraz je v blizkosti bohostánku. Je vernou kópiou milostivého obrazu z  krakovských Lagevníkov. Onedlho k obrazu pribudne aj obraz apoštolky Božieho milosrdenstva sv. sestry Faustíny Kowalskej a tiež jej relikvie. Úctu k Božiemu milosrdenstvu v Maďarsku aj prostredníctvom Facebooku šíri slovenský misionár p. Dr. Viktor Kunay CM. Kaplnka sa takto stáva miestom tichej modlitby a vyprosovania milosrdenstva pre rodiny, spoločenstvá, mesto Budapešť i celé Maďarsko.


 


  • 20200625_082611
  • 20200625_082630
  • 20200625_082656
  • 20200625_082955Späť na začiatok