Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V máji sme Vám on-line prinášali 30-dňovú novénu odovzdania sa milosrdnému Bohu cez Máriu. Nakoľko priniesla pozitívny ohlas, rozhodli sme sa vydať ju v knižnej podobe po slovensky. Sestry pracujúce v združení Faustínum pripravujú vydanie novény aj v poľštine, angličtine, španielčine, taliančine a francúzštine.

 


Späť na začiatok