Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V dňoch od 4. do 6. septembra organizujeme aj duchovnú obnovu pre ženy a dievčatá v Lorinčíku pri Košiciach v kláštore karmelitánov. Obnovu bude viesť p. Jakubrafael Patay OFM Cap., misionár milosrdenstva, a sr. M. Benediktína Fečová KMBM z košickej komunity.

Prihlášiť sa budete môcť od 1. augusta.

 


Späť na začiatok